Chorvátsko je stredoeurópsky a stredomorský štát s republikovým zriadením. Nezávislosť získalo v roku 1991. Výkonná moc a zastupovanie štátu doma i v zahraničí sú zverené predsedovi vlády (premiérovi) a hlave štátu (prezidentovi).

Štruktúra vlády je založená na oddelení zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci. Parlament má zákonodarnú moc a kontroluje aj činnosť exekutívy. Poslanci sú volení na obdobie 4 rokov. Úradným jazykom je chorvátčin.

Členskou krajinou EÚ je Chorvátsko od 1. júla 2013. Menou je chorvátska kuna (HRK), ale Chorvátsko sa zaviazalo prijať Euro. Chorvátsko nie je členom schengenského priestoru. Hlavným mestom je Záhreb.

Chorvátsko má v Európskom parlamente 11 poslancov. V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia chorvátskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky. Predsedníctvo v Rade EÚ je naplánované na január až jún 2020.

Ďalšie zdroje: