Čierna Hora je štát v západnej časti Balkánskeho polostrova o rozlohe asi 14 000 km². Štátnym zriadením je republikou. Hlavou štátu je prezident. Od roku 2010 je kandidátskou krajinou EÚ. Meno je Euro (EUR). Hlavným mestom je Podgorica.

Čierna hora je mladý štát, ktorý pribudol na mape Európy v roku 2006 po tom, čo si v referende krajina zvolila nezávislosť od Srbska. V júni 2006 bol vyhlásený suverénny štát Čierna Hora. Krajina hneď nato podala prihlášku o členstvo v EÚ. Rokovania o Stabilizačnej a asociačnej dohode medzi EÚ a Čiernou Horou sa začali v septembri 2006 a boli ukončené v marci 2007. Postup na ceste k EÚ sa osamotením krajiny zrýchlil, pretože už nebola viazaná na splnenie podmienok, ktoré dostalo Srbsko, ale boli vytvorené nové. V roku 2010 sa Európska komisia vyjadrila priaznivo k prihláške krajiny o členstvo. Identifikovala 7 kľúčových oblastí, ktoré musia rokovania adresovať. Európska rada rozhodla o pridelení štatútu kandidátskej krajiny. V decembri 2011 dala Rada prístupovému procesu zelenú. Prístupové jednania začali v júni 2012. Po siedmych rokoch prístupových rokovaní, bolo prerokovaných 32 z celkových 35 kapitol.

V ekonomickej a obchodnej oblasti predstavuje EÚ pre Čiernu Horu najvýznamnejšieho obchodného partnera. V roku 2018 predstavoval obchod s EÚ celkovo 1,41 miliárd Eur.

Ďalšie zdroje:

Európska únia – Štáty

Európska únia – Čierna Hora a EÚ

Faktograf EÚ – Čierna Hora na európskej ceste

Euractiv.sk – Čierna Hora