Cyprus je prezidentská republika. Prezident je hlavou štátu aj vlády. Napriek tomu, že Cyprus pristúpil k Únii 1. mája 2004 ako de facto rozdelený ostrov, do EÚ patrí celé jeho územie.

Severocyperská turecká republika vznikla odtrhnutím severnej časti ostrova od pôvodného Cypru. Uznalo ju však iba Turecko. Cyperskí Turci, ktorí majú nárok alebo už sú držiteľmi cestovných dokladov EÚ, sú občanmi EÚ. V oblastiach, nad ktorými cyperská vláda (vláda republiky) fakticky neuplatňuje kontrolu, je uplatňovanie právnych predpisov EÚ pozastavené. Na Cypre existujú dva úradné jazyky: gréčtina a turečtina. Iba gréčtina je však úradný jazyk EÚ.

Cyprus je členskou krajinou eurozóny od 1. januára 2008. V súčasnosti pripravuje na vstup do schengenského priestoru. Hlavným mestom je Nikózia.

Cyprus má v Európskom parlamente 6 poslancov. V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia cyperskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky. Predsedníctvo v Rade EÚ riadil Cyprus počas obdobia júl až december 2012.

Ďalšie zdroje: