Decentralizované agentúry zohrávajú v Európskej únii dôležitú úlohu. Pomáhajú zvyšovať konkurencieschopnosť Európy a usilujú o vytvorenie prostredia pre lepší život a prácu. Slúžia záujmom všetkých obyvateľov EÚ.

Agentúry zakladá Európska únia, aby plnili technické a vedecké úlohy, ktoré pomáhajú európskym inštitúciám vykonávať politiky a prijímať rozhodnutia. Sústredením technických a odborných skúseností inštitúcií EÚ a vnútroštátnych orgánov agentúry podporujú spoluprácu medzi EÚ a národnými vládami. Decentralizované agentúry sa zriaďujú na neurčitý čas a sú rozmiestnené v rôznych štátoch EÚ.

Agentúry EÚ (okrem decentralizovaných existujú ešte Výkonné agentúry a Agentúry spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky) netvoria súčasť európskych inštitúcií – ide o samostatné právne subjekty, ktoré boli založené s cieľom vykonávať osobitné úlohy v súlade s právom Európskej únie. Decentralizované agentúry pracujú na riešení otázok a problémov, ktoré ovplyvňujú každodenný život 500 miliónov ľudí žijúcich v EÚ. Inštitúciám a krajinám EÚ poskytujú odborné znalosti v rôznych oblastiach, ako napríklad: potraviny, lieky, chemické látky, s ktorými prichádzame do kontaktu, vzdelávanie, kvalita nášho pracovného života a prostredia, spravodlivosť, bezpečnosť dopravy, bezpečnosť, naše základné práva či poskytovanie služieb verejnosti a priemyslu.

Aktuálne pre tieto úlohy funguje a pracuje viac ako 30 decentralizovaných agentúr v rôznych krajinách EÚ. Ich zoznam je nižšie.

 

Ďalšie zdroje:

Tag: Fungovanie EÚ