EPSO (European Personnel Selection Office) je oficiálny úrad Európskej únie pre výber pracovníkov. Svoju činnosť začal v januári 2003 s poslaním organizovať výber budúcich zamestnancov európskych inštitúcií. EPSO pracuje takmer výlučne online – od uverejňovania konkurzov na voľné miesta, až po vypĺňanie životopisu.

Úrad EPSO je zodpovedný za výber pracovníkov pre agentúry EÚ a pre všetky inštitúcie (s výnimkou Európskej centrálnej banky), ako aj pre poradné orgány (Európsky výbor regiónov a Európsky hospodársky a sociálny výbor), pre Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, Súdny dvor Európskej únie a ďalšie. Sídlo má v Bruseli v Belgicku.

Európska únia je vyhľadávaným zamestnávateľom. Víta uchádzačov zo všetkých sfér života. Kariéra v EÚ prináša možnosť pracovať v rôznorodom a multikultúrnom kolektíve a prináša príležitosť naplno využiť svoje jazykové zručnosti keďže väčšina pracovných miest v EÚ si vyžaduje znalosť aspoň dvoch jazykov EÚ. Popri množstve kariérnych príležitostí v Bruseli, Luxemburgu či dokonca Štrasburgu, kultúrne bohatých mestách pulzujúcich životom, ponúka EÚ množstvo pozícií aj v agentúrach v rôznych kútoch Európy a v delegáciách EÚ po celom svete.

Postup podávania prihlášok na pracovné pozície v jednej z inštitúcií alebo orgánov EÚ sa líši v závislosti od druhu zmluvy. Existuje niekoľko kategórií (s výnimkou zmlúv pre nezávislé spolupracujúce osoby) pracovných zmlúv: trvalá pracovná zmluva, zmluva na dobu určitú a dočasná zmluva. V ponuke sú aj stáže. Pre každý druh zmluvy treba absolvovať príslušné výberové konanie. Uistite sa, že dodržiavate stanovené lehoty pre každú fázu konania a že spĺňate všetky kľúčové kvalifikácie na vybrané pracovné miesto. Zároveň si overte, či budete musieť absolvovať počítačové testy alebo testy v hodnotiacom centre. Keď si prečítate informácie o rôznych typoch výberových konaní, môžete si vyskúšať niektorý z našich vzorových testov.

Ďalšie zdroje:

Tag: Fungovanie EÚ, Práca v EÚ