Estónsko je parlamentná republika. Nezávislosť získalo 20. augusta 1991 a posledné ruské jednotky opustili krajinu 31. augusta 1994. Po rokoch sporov podpísali hraničnú dohodu s Ruskom v roku 1995. Predsedu vlády (premiéra) navrhuje prezident a schvaľuje parlament.

Premiér zodpovedá za výkonnú moc, ktorá je zverená vláde. Hlavou štátu je prezident volený parlamentom alebo volebným kolégiom na 5 rokov. Parlament má 101 členov, ktorí sú volení raz za 4 roky. Krajina pozostáva z 15 okresov a zo 79 obcí. Členskou krajinou EÚ je Estónsko od 1. mája 2004. Krajinou eurozóny od 1. januára 2011 (predtým bola menou estónska koruna). Súčasťou schengenského priestoru je krajina od 21. decembra 2007. Úradným jazykom je estónčina a hlavným mestom Tallinn.

Estónsko má v Európskom parlamente 6 poslancov. V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia estónskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky. Predsedníctvo v Rade EÚ malo Estónsko v druhej polovici roku 2017. Estónsko je už dlhšiu dobu kritizované za legislatívu, ktorá znevýhodňuje národnostné menšiny, najmä ruskú, ktorá nemajú volebné ani iné občianske práva.

Ďalšie zdroje: