Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (EURATOM) je medzinárodná vládna organizácia pre rozvoj atómového priemyslu. Vznikla z iniciatívy Francúzska v roku 1957 na základe Rímskych zmlúv. Od roku 1967 mal EURATOM spoločné orgány s Európskym hospodárskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom uhlia a ocele. Od vzniku Európskej únie, je jej integrovanou súčasťou aj keď má vlastnú právnu identitu. Aj keď je samostatnou organizáciou, niektoré orgány a inštitúcie má spoločné s EÚ. Členské krajiny EÚ sú zároveň členmi aj združenia EURATOM. Od roku 2014 je členom aj Švajčiarsko. Organizácia sídli v Bruseli, Belgicko.

Cieľom bol od začiatku rozvoj atómového priemyslu, výskum, budovanie zariadení, výmena vedeckých informácií a zásobovanie jadrovým palivom. Cieľom bola tiež kontrola využitia jadrovej energie na mierové účely a zaistiť, aby sa jadrové materiály nedostali k iným ako civilným používateľom. Ďalej bolo cieľom vytváranie spoločného trhu s jadrovým materiálom a spolupráca s ďalšími medzinárodnými organizáciami. V rámci spoločenstva spolupracovali na dlhodobých cieľoch spoločné výskumné strediská. Inšpektori spoločenstva mali prístup do všetkých podnikov zaoberajúcimi sa atómovou energiou vo všetkých členských krajinách. Cieľom bolo tiež stanoviť jednotné bezpečnostné normy na ochranu verejnosti a zamestnancov v odvetví. To sa ukázalo ako významné v kontexte rozšírenia. Jadrová energia je dôležitým zdrojom energie pre mnohé východoeurópske krajiny, ale bezpečnostné normy v ich jadrových elektrárňach a úroveň ochrany verejnosti a zamestnancov nie je vždy dostatočná.

Ďalšie zdroje: