Eurokomisári sú členovia Európskej komisie. Tvoria tak spolu kolégium členov zo všetkých 28 členských krajín EÚ vrátane predsedu a podpredsedov. Spoločne zabezpečujú politické vedenie Komisie počas 5-ročného funkčného obdobia.

 

Predseda Komisie priraďuje každému členovi zodpovednosť za istú oblasť politiky, tzv. Generálne riaditeľstvo. Pri tvorbe a menovaní tímu sa menuje najskôr Predsa. Tohto navrhuje Európska rada na základe politického zloženia Európskeho parlamentu po voľbách. Kandidát je úspešný, ak získa podporu absolútnej väčšiny europoslancov. Zvolený podpredseda si potom vyberá potenciálnych podpredsedov a členov Komisie na základe návrhov členských štátov EÚ. Zoznam kandidátov schvaľuje Európska rada. Kandidátov vypočúvajú vo Výboroch Európskeho parlamentu, kde sa hodnotí ich vhodnosť pre danú oblasť. Po vyjadrení podpory pre všetkých komisárov vo Výboroch hlasuje Európsky parlament ako celok a celom zložená Komisie. Komisárov potom vymenúva Európska rada na funkčné obdobie 5 rokov. Funkčné obdobie súčasného kolégia končí 31. októbra 2019.

 

Komisia rozhoduje kolektívne. Predseda a podpredsedovia organizujú svoju prácu podľa prioritných oblastí v spolupráci s príslušných komisárom a rozhodujú na základe konsenzu. V niektorých prípadoch prebieha hlasovanie. Každý komisár má pri hlasovaní jeden hlas a všetci spolu nesú rovnakú zodpovednosť za rozhodnutia.

 

Hoci sú komisári z členských krajín, ich úlohou je zastupovať a chrániť záujmy EÚ ako celku. Komisári majú rozhodovaciu právomoc. Prijímajú rozhodnutia o stratégiách a politikách Komisie. Navrhujú právne predpisy a návrh na rozpočet na diskusiu a prijatie v Európskom parlamente a Rade. Spolu tvoria tzv. kolégium. Tvorí ho predseda, prvý podpredseda, podpredsedníčka Komisie a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 4 podpredsedovia a 21 komisárov.

 

Frans Timmermans PRVÝ PODPREDSEDA

Lepšia právna regulácia, medziinštitucionálne vzťahy, právny štát a Charta základných práv

 

Federica Mogherini VYSOKÁ PREDSTAVITEĽKA

Vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

 

Andrus Ansip PODPREDSEDA

Jednotný digitálny trh

 

Maroš Šefčovič PODPREDSEDA

Energetická únia

 

Valdis Dombrovskis PODPREDSEDA

Podpredseda pre euro a sociálny dialóg, zodpovedný aj za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov

 

Jyrki Katainen PODPREDSEDA

Pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť

 

Günther Oettinger KOMISÁR

Rozpočet a ľudské zdroje

 

Johannes Hahn KOMISÁR

Európska susedská politika a rokovania o rozšírení

 

Cecilia Malmström KOMISÁRKA

Obchod

 

Neven Mimica KOMISÁR

Medzinárodná spolupráca a rozvoj

 

Miguel Arias Cañete KOMISÁR

Oblasť klímy a energetiky

 

Karmenu Vella KOMISÁR

Životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo

 

Vytenis Andriukaitis KOMISÁR

Zdravie a bezpečnosť potravín

 

Dimitris Avramopoulos KOMISÁR

Migrácia, vnútorné záležitosti a občianstvo

 

Marianne Thyssen KOMISÁRKA

Zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovná mobilita

 

Pierre Moscovici KOMISÁR

Hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá

 

Christos Stylianides KOMISÁR

Humanitárna pomoc a krízové riadenie

 

Phil Hogan KOMISÁR

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

 

Violeta Bulc KOMISÁRKA

Doprava

 

Elżbieta Bieńkowska KOMISÁRKA

Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP

 

Vĕra Jourová KOMISÁRKA

Spravodlivosť, spotrebitelia a rodová rovnosť

 

Tibor Navracsics KOMISÁR

Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport

 

Corina Creţu KOMISÁRKA

Regionálna politika

 

Margrethe Vestager KOMISÁRKA

Hospodárska súťaž

 

Carlos Moedas KOMISÁR

Výskum, veda a inovácia

 

Julian King KOMISÁR

Bezpečnostná únia

 

Mariya Gabriel KOMISÁRKA

Digitálna ekonomika a spoločnosť