Európsky parlament sa skladá zo 751 poslancov zvolených v 28 členských štátoch rozšírenej Európskej únie. Od roku 1979 sa poslanci volia priamym všeobecným hlasovaním na obdobie 5 rokov. Slovensko má v Európskom parlamente 13 zástupcov.

Poslanci EP sa rozdeľujú do skupín podľa politickej príslušnosti. Slovenskí europoslanci sú šiesti v skupine EĽS (Poslanecký klub Európskej ľudovej strany – Kresťanských demokratov), štyria v S&D (Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov) a traja v EKR (Európsky konzervatívci a reformisti).

Za skupinu EĽS je zo slovenských europoslancov v EP Pál Csáky, Eduard Kukan, Miroslav Mikolášik, József NagyIvan ŠtefanecAnna Záborská. Za S&D je v EP Monika Beňová, Vladimír Maňka, Monika SmolkováBoris Zala. Do klubu EKR zo Slovenska patria poslanci Branislav Škripek, Richard SulíkJana Žitňanská. Miera lojality slovenských europoslancov k svojim politickým skupinám je vysoká. Podľa údajov zozbieraných organizáciou VoteWatch, súlad slovenských poslancov so svojimi európskymi straníckymi kolegami je vysoký. U nikoho z 13 poslancov neklesla pod 85 %. Najvyššiu lojalitu vykazuje europoslanec Eduard Kukan s 97,2 % zhodou s väčšinou členov skupiny Európskej ľudovej strany (EĽS). Kukan ako jediný člen slovenskej delegácie v EĽS už nemá národnú stranícku príslušnosť. SDKÚ, za ktorú bol v roku 2014 znovuzvolený, opustil. Mierne vyššia miera lojality sa prejavila, keď sa vo viacerých citlivých prípadoch odchýlil od hlasovania svojich slovenských kolegov, napríklad pri hlasovaní o spustení článku 7 voči Maďarsku alebo pri hlasovaní o mechanizme pre prepojenie rešpektovania právneho štátu a vyplácania eurofondov. Poslanci Európskeho parlamentu majú slobodný mandát a za každých okolností môžu hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia.

Ďalšie zdroje:

  • Európsky parlament – Poslanci EP
  • Európsky parlament – Zoznam členov za SR
  • Euractiv.sk – Slovenskí europoslanci sú k svojim frakciám lojálni