Európske politické spoločenstvo (EPS) bolo popri Európskom obrannom spoločenstve ďalšou integračnou iniciatívou. Zmluva o vytvorení EPS nebola ratifikovaná a plány preto neboli úspešné.

Západonemecky kancelár Konrad Adenauer pri svojej návšteve Spojených štátov amerických v roku 1953 zdôraznil, že pre spoločnú obranu je neodmysliteľná aj spoločná zahraničná politika. Vytvorenie EPS sa malo preto viazať na zmluvu o Európskom obrannom spoločenstve (EOS). Zhromaždenie v rámci Európskeho združenia uhlia a ocele vymenovalo špeciálnu komisiu, ktorá mala pripraviť návrh na EPS. Komisia na čele s Adenauerom predložila projekt Zhromaždeniu EZUO v marci 1953 v Štrasburgu. Kvôli problémom s ratifikáciou zmluvy francúzskym parlamentom v auguste 1954 nakoniec plány zlyhali.