Európske združenie voľného obchodu (EZVO) bolo západoeurópske hospodárske zoskupenie. Vzniklo v roku 1960 vo forme voľného obchodu medzi Dánskom, Nórskom, Portugalskom, Rakúskom, Švédskom, Švajčiarskom a Veľkou Britániou. V roku 1970 pristúpil Island a ako pridružený člen Fínsko. V roku 1991 sa pridalo Lichtenštajnsko.

Dnes funguje EZVO ako medzivládne hospodárske zoskupenie Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Ich cieľom je podpora voľného obchodu a ekonomickej integrácie medzi členskými krajinami a obchodnými partnermi z celého sveta. Obchodné dohody má okrem Európskej únie s ďalšími 40timi krajinami mimo európsky kontinent.

Priamym podnetom k vzniku EZVO bolo vytvorenie Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS). Krajiny, ktoré boli neutrálne alebo ekonomicky špecifické považovali EHS za príliš protekcionárske. EZVO vzniklo preto ako separátne integračné zoskupenie, ktorého hlavným cieľom bolo vytvorenie jednotného trhu postupným odstránením ciel a iných obmedzení. V oblasti priemyselného tovaru sa to podarilo až koncom roku 1966. Pre Veľkú Britániu však bolo členstvo v EZVO nemotivujúce, lebo prinieslo len nevýznamné rozšírenie britského trhu. Veľká Británia preto už v roku 1961 požiadala o vstup do EHS. Jej členstvo blokovalo Francúzsko až do roku 1973, kedy sa spoločne s Dánskom stala súčasťou Európskeho spoločenstva a EZVO obe krajiny opustili. Postupne EZVO opustili aj ďalšie krajiny (Portugalsko, Fínsko, Rakúsko a Švédsko), ktoré sa stali členmi Európskej únie.

Ďalšie zdroje: