Vo voľbách do Európskeho parlamentu v sobotu 25. mája 2019 budeme na Slovensku voliť 14 poslancov Európskeho parlamentu. Je to je jedného viac ako pri posledných voľbách v roku 2014 vzhľadom k tomu, že Veľká Británia z EÚ odchádza. Poslanci Európskeho parlamentu sú volení na obdobie piatich rokov.

Za poslanca Európskeho parlamentu môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku, nebol zbavený práva byť volený v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. Kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie. Prekážkou práva byť volený je: výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Podľa právnych predpisov EÚ musia všetky krajiny používať hlasovací systém, ktorý zabezpečí pomerné zastúpenie. To znamená, že počet zvolených členov každej strany závisí od podielu volebných hlasov, ktoré strany získali. Slovensko používa preferenčné hlasovanie, ktoré dáva voličom možnosť uviesť svoje preferencie v rámci zoznamu strany, ktorú volia. Volič môže použiť maximálne dva preferenčné hlasy na volebnom lístku. Kandidáti, ktorí dostanú väčšinu preferenčných hlasov sa môžu dostať pred kandidátov, ktorí sú na zozname vyššie.

Kandidujúce subjekty v roku 2019

Politické strany, politické hnutia alebo koalície politických strán a politických hnutí, ktoré sa chcú zúčastniť na voľbách, by mali poslať svoje kandidátne listiny zapisovateľovi štátnej komisie najneskôr 90 dní pred dňom volieb. Poslanci Európskeho parlamentu sú volení n obdobie piatich rokov.

Úplný zoznam všetkých kandidátov je zverejnený na stránke Ministerstva vnútra po ich registrácii. Podľa zoznamu, sú kandidujúce politické subjekty v európskych voľbách 2019 nasledujúce:

 1. Demokratická strana
 2. DOMA DOBRE
 3. DOPRAVA
 4. EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
 5. HLAS ĽUDU
 6. KOREKTÚRA - Andrej Hryc
 7. Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
 8. Kresťanská demokracia - Život a prosperita
 9. Kresťanská únia
 10. Kresťanskodemokratické hnutie
 11. Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
 12. MOST - HÍD
 13. NAJ - Nezávislosť a Jednota
 14. NÁRODNÁ KOALÍCIA
 15. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
 16. PRIAMA DEMOKRACIA
 17. Sloboda a Solidarita
 18. SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA
 19. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
 20. SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov
 21. Slovenská národná strana
 22. SME RODINA - Boris Kollár
 23. SMER - sociálna demokracia
 24. STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
 25. Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
 26. Strana práce
 27. Strana rómskej koalície - SRK
 28. Strana tolerancie a spolunažívania
 29. Strana zelených Slovenska
 30. Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR - strana práce
 31. Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia

Každý zo subjektov sa bude vo voľbách uchádzať podľa vyžrebovaného čísla kandidátnych listín. Zaregistrované kandidátne listiny ďalej špecifikujú zoznam konkrétnych kandidátov, ktorí sa budú za danú stranu, hnutie alebo koalíciu uchádzať o hlasy voličov v európskych voľbách v máji 2019. Volič môže použiť maximálne dva preferenčné hlasy na volebnom lístku. Kandidáti, ktorí dostanú väčšinu preferenčných hlasov sa môžu dostať pred kandidátov, ktorí sú na zozname vyššie.