Francúzsko je poloprezidentská republika s predsedom vlády (premiérom), ktorého vymenúva prezident. Prezident je priamo volenou hlavou štátu. Územie Francúzska pozostáva z 18 správnych regiónov – 13 metropolitných (t. j. kontinentálne Francúzsko) a 5 zámorských regiónov.

Všetkých 5 zámorských regiónov vrátane Svätého Martina (francúzske územie v Karibskej oblasti) sa považujú za súčasť EÚ (so štatútom najvzdialenejšieho regiónu). Francúzske mesto Štrasburg je jedným z troch oficiálnych sídel európskych inštitúcií. Zvyšnými dvoma sú Brusel a Luxemburg. Francúzsko je rozlohou najväčšou krajinou EÚ.

Patrilo medzi zakladajúce krajiny EÚ. Jeho politickí predstavitelia zohrali rozhodujúcu úlohu v procese vytvárania európskej integrácie po druhej svetovej vojne. Francúzsko-nemecký motor bol považovaný za základného hýbateľa zjednocovania Európy. Francúzsko usilovalo o dosiahnutie vytvorenia jednotnejšej a schopnejšej európskej politiky, obrany a bezpečnostného aparátu. V roku 2005 však voliči vo Francúzsku a neskôr aj v Holandsku odmietli v referende Zmluvu o európskej ústave. Členskou krajinou eurozóny je Francúzsko od 1. januára 1999. Súčasťou schengenského priestoru od 26. marca 1995.

Francúzsko má v Európskom parlamente 74 poslancov. V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia francúzskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky. Predsedníctvo v Rade EÚ malo Francúzsko už celkovo 12 krát.

Ďalšie zdroje: