Skupina G-7 bolo zduženie hospodársky najrozvinutejších krajín sveta. G-7 sa schádza od roku 1975 z iniciatívy vtedajšieho spolkového kancelára H. Schmidta a francúzskeho prezidenta V. Giscarda d´Estaigna na pravidelných poradách na úrovni hláv štátov. Predmetom jednaní boli najskôr finančné a menové otázky, postupne ďalšie aktuálne problémy svetovej ekonomiky a globálne politické a ekologické otázky. Skupina vznikla za účelom neformálnych rozhovorov a dodnes sa neinštitucionalizovala.

Krajinami G-7 boli Francúzsko, Taliansko, Japonsko, Kanada, Nemecko, USA a Veľká Británia. Skupina sa rozšírila o Rusko a vznikla skupina G-8. Od roku 1994 sa Rusko pridala k politickej časti zasadaní G-7. Od roku 1998 sa zúčastňovalo aj hospodárskej časti zasadaní. Rokovania boli nezáväzne, ale mali zásadný vplyv. Skupina bola totiž dostatočne reprezentatívna. Krajiny G-8 sa podieľali na 60 % svetovej ekonomiky a patrili tam štyria z piatich stálych členov Rady bezpečnosti OSN. Rokovaní sa zúčastňovali priamo hlavy štátov a vlád (v prípade USA, Francúzska a Ruska prezidenti, u ostatných krajín premiéri).

Časom sa čoraz viac ukazovalo, že prestíž G-8 bledne a svetová hospodárska kríza ju núti vzdať sa exkluzívnosti. G-8 na svojich summitoch čoraz viac angažovala externých hostí a expertov priamo ako členov pracovných tímov, prípadne v spolupráci s neformálnych združením G-5 (Brazília, India, Čína, Mexiko a Juhoafrická republika) alebo v spolupráci s Austráliou, Indonéziou a Južnou Kóreou. Od ustanovenia skupiny G-20 v roku 1999 a po hospodárskej kríze, skupina G-8 pripustila, že prekonanie globálnej krízy si vyžaduje spoločné úsilie G-20. Rozpačité reakcie vyvolal aj spôsob boja proti klimatickým zmenám. Osem členov G8 sa na Konferencii OSN o klimatických zmenách v Bali v rou 2007 dohodlo, že začnú multilaterálne klimatické rokovania pod dohľadom OSN. Mimovládne environmentálne organizácie dohodu kritizovali ako „slabú“ a „bez obsahu a politickej vôle“.

Skupinu G-20 tvorí 19 individuálnych krajín a Európska únia a je skupinou najväčších ekonomík sveta. Od svojho vzniku v roku 1999 sa na pravidelných schôdzkach stretávajú predstavitelia exekutívy členských krajín – premiéri alebo hlavy štátov. Na zasadnutí v Pittsburghu v roku 2009 bolo dohodnuté, že G-20 sa stane hlavným koordinátorom svetovej ekonomiky namiesto G-8. V roku 2019 bude summit skupiny G-20 v Japonsku.

Ďalšie zdroje: