Holandsko je parlamentná konštitučná monarchia s predsedom vlády (premiérom) a hlavou štátu (panovníkom). Výkonnú moc má rada ministrov. Krajina je rozdelená na 12 provincií a 388 obcí.

Okrem toho sa delí aj na 22 vodohospodárskych oblastí, ktoré riadi výkonná rada s právomocou v otázkach hospodárenia s vodou. Holandsko zahŕňa aj 6 zámorských krajín a území v Karibskej oblasti. Tieto územia nie sú súčasťou EÚ. Holandsko je zakladajúcou krajinou EÚ. Spolu s Belgickom a Luxemburskom vytvorilo ešte počas druhej svetovej vojny Benelux, ako regionálne ekonomické integračné zoskupenie. Jeho význam však s rozvojom európskej integrácie poklesol. Členskou krajinou eurozóny je od 1. januára 1999. Súčasťou schengenského priestoru od 26. marca 1995. Úradným jazykom je holandčina a hlavným mestom Amsterdam.

Holandsko má v Európskom parlamente 26 poslancov. V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia holandskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky. Predsedníctvo v Rade EÚ mala krajina celkovo už 12 krát. Holandsko je v EÚ známe svojimi liberálnymi postojmi k mnohým kontroverzným otázkam. Postoj k takzvaným mäkkým drogám (legálny predaj a konzumácia niektorých omamných látok), legalizácia eutanázie, či legalizácia manželstiev homosexuálnych párov. História liberalizmu a otvorenosti spoločnosti má v krajine hlboké historické korene.

Ďalšie zdroje: