Írsko je parlamentná republika, ktorá pozostáva z 26 grófstiev. Predsedu vlády (premiéra), ktorý má výkonnú moc – určí dolná poslanecká snemovňa (Dail) a vymenúva prezident. Hlava štátu (prezident) má prevažne protokolárne právomoci.

Parlament má 2 komory (hornú a dolnú snemovňu). Členskou krajinou EÚ je od 1. januára 1973 spolu s Veľkou Britániou a Dánskom. Časť ostrova (Severné Írsko) patrí k Spojenému kráľovstvu. Vláda v Dubline sa spolu s britskou vládou angažuje v urovnaní dlhotrvajúceho severoírskeho konfliktu. Členskou krajinou eurozóny od 1. januára 1999. Írsko si vyjednalo možnosť nepristúpiť do Schengenského priestoru. Úradným jazykom je írčina a angličtina a hlavným mestom Dublin.

Írsko má v Európskom parlamente 11 poslancov. V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia írskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky. Predsedníctvo v Rade EÚ malo Írsko celkovo už 7 krát.

Ďalšie zdroje: