Island je unitárny ostrovný štát o rozlohe približne 100 000 km². Susedí s Grónskom a je považovaný za súčasť Európy. Štátnym zriadením je republikou. Zákonodarnú moc má v rukách parlament, ktorý je najstarším parlamentom na svete. Althing sa zišiel prvýkrát už v roku 930. Na čele štátu je prezident. Chrbtovú kosť politických aj ekonomických vzťahov medzi EÚ a Islandom tvorí Dohoda o európskom hospodárskom priestore. Krajina je od roku 2001 aj súčasťou schengenského priestoru. Menou je islandská koruna (ISK). Hlavným mestom je Reykjavík.

Island uzavrel bilaterálny dohovor o voľnom obchode s EHS už v roku 1972. Po ekonomickej kríze podal Island v roku 2009 prihlášku na vstup do EÚ a v roku 2010 oficiálne začali prístupové rokovania. Nová vláda v roku 2013 ich však pozastavila a v roku 2015 vláda požiadala, aby Island už nebol medzi kandidátskymi krajinami na členstvo v EÚ. Väčšina vzťahov s EÚ funguje na základe Dohody o európskom hospodárskom priestore (EEA) z roku 1994. Prostredníctvom tejto dohody je Island súčasťou európskeho jednotného trhu a participuje aj na niektorých programoch EÚ (napr. Horizon 2020). Krajiny spolupracujú v oblastiach ako je napr. výskum, vývoj, vzdelávanie, sociálne oblasti, ochrana životného prostredia, ochrana spotrebiteľov, turizmus a kultúra. Spoluprácu v oblasti poľnohospodárstva a rybolovu definujú hlavne bilaterálne dohody.

Pre Island je európsky trh významným obchodným partnerom. Až dve tretiny jeho zahraničného obchodu končia v krajinách Európskej únie. Pre islandskú ekonomiku je stále mimoriadne dôležitý rybolov, ktorý tvorí zhruba 90% exportu do EÚ. Krajina je známa aj širokým využívaním geotermálnej energie. Island je tiež od roku 1970 aktívnym členom Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA), ktoré dnes funguje ako medzivládne hospodárske zoskupenie Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. cieľom je podpora voľného obchodu a ekonomickej integrácie medzi členskými krajinami a obchodnými partnermi z celého sveta. Obchodné dohody má okrem Európskej únie s ďalšími 40timi krajinami mimo európsky kontinent.

Ďalšie zdroje:

Európska únia – Štáty

Európska únia – Island a EÚ

Oficiálna stránka – Európske združenie voľného obchodu 

Dohoda o európskom hospodárskom priestore 1994