Konferencia predsedov politických skupín je politický orgán Európskeho parlamentu. Skladá sa z predsedu Parlamentu a predsedov jednotlivých politických skupín.

Jej práce sa zúčastňuje aj zástupca nezaradených poslancov, teda tých, ktorí nepatria do žiadnej politickej skupiny.Ten však nemá hlasovacie právo. Svoje rozhodnutia prijíma Konferencia na základe konsenzu alebo váženým hlasovaním. To znamená, že predseda väčšej politickej skupiny má počas hlasovania v Konferencii silnejší hlas.

Medzi hlavné úlohy a kompetencie Konferencie predsedov patrí organizácia práce Európskeho parlamentu a zodpovedá za jeho vzťahy s ostatnými inštitúciami. Rozhoduje o témach, ktoré budú prerokúvané počas pléna a prideľuje poslancom rečnícky čas počas zasadaní. Rozhoduje tiež o zložení parlamentných výborov. Určuje nielen to, akým otázkam sa bude daný výbor venovať, ale aj koľko poslancov z ktorej skupiny bude doňho patriť. Výborom udeľuje povolenia na vydávanie správ z vlastnej iniciatívy. Sú to správy, ktoré sú vypracovávané na základe iniciatív a záujmov jednotlivých poslancov. Okrem iného vymenováva laureátov Sacharovej ceny za slobodu myslenia. Jej kandidátov navrhujú parlamentné výbory pre zahraničné veci a rozvoj.

Ďalšie zdroje: