Kosovo je územie na Balkánskom polostrove o rozlohe asi 10 000 km². V roku 2008 vyhlásilo samostatný štát, ktorý nie je formálne uznaný všetkými štátmi, a preto Kosovo naďalej považujú za súčasť Srbska. Oficiálne orgány a predstavitelia Srbska nezávislosť odmietajú uznať a považujú oblasť naďalej za súčasť Srbska. Od roku 1999 ho administratívne spravuje Organizácia Spojených národov (misia UNMIK) a o bezpečnosť sa stará NATO (misia KFOR). Európska únia vyslala do krajiny policajnú a súdnu misiu pod názvom EULEX. O pomoc pri reformách je nápomocný aj reprezentatívny úrad EÚ v Kosove. Kosovo je potenciálne kandidátskou krajinou EÚ. Menou je Euro (EUR). Hlavným mestom je Priština.

Kosovo má jasné pro-európske smerovanie a Európska únia sa od roku 1999 snaží sprevádzať krajinu na ceste k jej novej budúcnosti. Európsky reprezentatívny úrad v Kosove ako aj misia EULEX majú kľúčovú rolu pri nastavovaní a plnení agendy EÚ a zavádzaní európskych noriem. Úrad zabezpečuje stály politický aj technický dialóg medzi krajinou a inštitúciami EÚ. EULEX (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) je najväčšou občianskou misiou v rámci európskej bezpečnostnej a obrannej politiky. Cieľom je pomáhať miestnym autoritám pri oblastiach právneho štátu, polície, súdnictva a iných.

Vzťahy s EÚ upravuje Bruselská dohoda z roku 2013 a Stabilizačná a asociačná dohoda z roku 2016. V roku 2018 sa krajine podarilo splniť všetky podmienky na liberalizáciu vízového režimu. Jednou z podmienok bola ratifikácia dohody o vymedzení hraníc s Čiernou Horou, druhou zintenzívnenie boja proti kriminalite a korupcii. Partnerstvo medzi EÚ a krajinami západného Balkánu sú výhodné pre obe strany. Je v záujme oboch strán, aby vládol v regióne pokoj, mier, bezpečnosť a stabilita. EÚ predstavuje pre Kosovo významného obchodného partnera. V rámci prístupovej pomoci za obdobie 2007 – 2020 je pre reformy v Kosove vyčlenených 1,24 miliárd Eur.

Ďalšie zdroje:

Európska únia – Štáty

Európska únia – Kosovo a EÚ

Európska únia – Kosovo a EÚ

Faktograf EÚ – Kosovo na európskej ceste

Euractiv.sk – Kosovo