Lichtenštajnsko krajinou v strednej Európe o rozlohe asi 160 km². Štátnym zriadením je kniežatstvom, dedičnou konštitučnou monarchiou. Zákonodarnú moc má v rukách parlament, ktorý má 25 členov. Hlavou štátu je knieža. Ten okrem iného schvaľuje aj členov vlády a má v rukách aj iné dôležité právomoci. Chrbtovú kosť politických aj ekonomických vzťahov medzi EÚ a Lichtenštajnskom tvorí Dohoda o európskom hospodárskom priestore. Krajina je aj súčasťou schengenského priestoru. Menou je švajčiarsky frank (CHF). Hlavným mestom je Vadu.

Väčšina vzťahov s EÚ funguje na základe Dohody o európskom hospodárskom priestore (EEA) z roku 1994. Prostredníctvom tejto dohody je krajina súčasťou európskeho jednotného trhu a participuje aj na niektorých programoch EÚ.

Lichtenštajnsko je tiež aktívnym členom Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA), ktoré dnes funguje ako medzivládne hospodárske zoskupenie Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Cieľom je podpora voľného obchodu a ekonomickej integrácie medzi členskými krajinami a obchodnými partnermi z celého sveta. Obchodné dohody má okrem Európskej únie s ďalšími 40timi krajinami mimo európsky kontinent.

Ďalšie zdroje:

Európska únia – Štáty

Európska únia – Lichtenštajnsko a EÚ

Oficiálna stránka – Európske združenie voľného obchodu

Dohoda o európskom hospodárskom priestore 1994