Litva je parlamentná republika s predsedom vlády (premiérom) a hlavou štátu (prezidentom), ktorý menuje premiéra. Parlament je jednokomorový zákonodarný orgán. Krajina je rozdelená na 60 obcí s priamo volenými primátormi a starostami.

Podobne ako iné pobaltské krajiny, aj Litva mala po získaní samostatnosti od ZSSR v roku 1991 problém s právnym statusom etnických Rusov žijúcich na jej území. Okrem Rusov tvoria významnú menšinu aj Poliaci. Členskou krajinou EÚ je od 1. mája 2004. Členskou krajinou eurozóny je od 1. januára 2015. Súčasťou schengenského priestoru od 21. decembra 2007. Úradným jazykom je litovčina a hlavným mestom Vilnius.

Litva má v Európskom parlamente 11 poslancov. V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia litovskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky. Predsedníctvo v Rade EÚ mala Litva v druhej polovici roku 2013.

Ďalšie zdroje: