Lotyšsko je parlamentná republika s predsedom vlády (premiérom), ktorý vyberá ministrov, a hlavou štátu (prezidentom), ktorý plní najmä protokolárne úlohy a vymenúva predsedu vlády. Vláda musí v každom volebnom období získať súhlas parlamentu.

Krajina je rozdelená na 110 jednoúrovňových obcí a 9 miest. Mestá majú vlastnú mestskú radu a správu. Podobne ako ostatné dve pobaltské krajiny (Estónsko, Litva), Lotyšsko dosiahlo nezávislosť od ZSSR v roku 1991. Ruské jednotky odišli v roku 1994. Členskou krajinou EÚ je od 1. mája 2004. Členskou krajinou eurozóny od 1. januára 2014. Súčasťou schengenského priestoru od 21. decembra 2007. V roku 2004 dosiahla krajina najväčší ekonomický rast spomedzi postkomunistických krajín s 8 %. Okrem toho má Lotyšsko najväčší počet príslušníkov národných menšín v Únii. Rusi tvoria až 29 % celkového počtu obyvateľstva krajiny. Stále nie je doriešený problém ich občianskeho statusu, aj keď situácia sa oproti začiatku 90. rokov zlepšila.

Lotyšsko má v Európskom parlamente 8 poslancov. V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia lotyšskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky. Predsedníctvo v Rade EÚ malo Lotyšsko v prvej polovici roku 2015.

Ďalšie zdroje: