Luxembursko je parlamentná konštitučná monarchia (veľkovojvodstvo) s predsedom vlády (premiérom) a hlavou štátu (veľkovojvodom), ktorý má len formálne právomoci. Vláda má výkonnú moc. Všeobecné voľby sa konajú každých 5 rokov.

Do jednokomorového zákonodarného orgánu (poslaneckej snemovne) je volených 60 poslancov. Krajina je rozdelená na 4 volebné regióny, 12 správnych kantónov a 105 komún, z ktorých 12 má štatút mesta, pričom najväčšou z nich je mesto Luxemburg. Luxemburg je spolu s Bruselom a Štrasburgom jedným z troch oficiálnych sídel európskych inštitúcií. V Luxembursku existujú tri úradné jazyky: francúzština, nemčina a luxemburčina. Prvé dva sú úradné jazyky EÚ. Luxembursko je zakladajúcou krajinou EÚ. Členskou krajinou eurozóny je od 1. januára 1999. Súčasťou schengenského priestoru od 26. marca 1995. V hlavnom meste Luxemburgu sídlia niektoré inštitúcie EÚ (napr. Európsky súdny dvor, Európska investičná banka).

Luxembursko má v Európskom parlamente 6 poslancov. V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia luxemburskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky. Predsedníctvo v Rade EÚ malo Luxembursko už celkovo 12 krát. Súčasný predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker je z Luxemburska. Z pohľadu HDP na hlavu je Luxembursko najbohatšou členskou krajinou EÚ.

Ďalšie zdroje: