Maďarsko je parlamentná republika s predsedom vlády (premiérom), ktorý má výkonnú moc, a hlavou štátu (prezidentom), ktorý plní najmä reprezentatívne úlohy. Maďarsko sa delí na 19 žúp, Budapešť a 23 miest, ktoré majú župnú právomoc.

Členskou krajinou EÚ je od 1. mája 2004. Menou je maďarský forint (HUF) a Maďarsko sa v súčasnosti pripravuje na prijatie Eura. Súčasťou schengenského priestoru je od 21. decembra 2007. Úradným jazykom je maďarčina a hlavným mestom Budapešť.

Maďarsko má v Európskom parlamente 21 poslancov. V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia maďarskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky. Predsedníctvo v Rade EÚ malo Maďarsko v prvej polovici roku 2011. Maďarsko bolo považované za postkomunistickú krajinu s veľmi výkonnou a stabilnou ekonomikou – vysokým rastom, vysokou mierou zahraničných investícií a nízkou nezamestnanosťou. V posledných rokoch sa však objavili ťažkosti, ktoré okrem iného viedli k oddialeniu vstupu do eurozóny. Politicky si tiež Maďarsko vyslúžilo za posledné roky niekoľko kritík zo strany EÚ napr. kvôli presunu CEU z Budapešti alebo kvôli balíku protimigračných zákonov.

Ďalšie zdroje: