Malta je parlamentná republika s jednokomorovým parlamentom s predsedom vlády (premiérom) a hlavou štátu (prezidentom), ktorý plní predovšetkým protokolárne úlohy. Krajina je rozdelená na 5 regiónov.

Každý z nich má vlastný regionálny výbor, ktorý slúži ako sprostredkovateľ medzi miestnou a národnou vládou. Členskou krajinou EÚ je od 1. mája 2004. Nepatrí však do skupiny postkomunistických krajín. Modernú politickú nezávislosť získala až v roku 1964, kedy sa vyčlenila z britského impéria. Nezaradila sa ale do "západného tábora". Sledovala neutrálnu zahraničnú politiku. Členskou krajinou eurozóny je od 1. januára 2008. Súčasťou schengenského priestoru od 21. decembra 2007. Úradnými jazykmi sú maltčina a angličtina a hlavným mestom Valletta.

Malta má v Európskom parlamente 6 poslancov. V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia maltskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky. Predsedníctvo v Rade EÚ mala Malta v prvej polovici roku 2017.

Ďalšie zdroje: