Medziparlamentné delegácie EP udržiavajú vzťahy s parlamentmi krajín alebo regiónov mimo územia EÚ a medzinárodnými organizáciami. Delegácie tak predstavujú jeden zo spôsobov ako Európsky parlament pomáha reprezentovať EÚ navonok a podporovať a presadzovať pritom základné hodnoty Únie ako je sloboda, demokracia, dodržiavanie ľudských práv a zásad právneho štátu.

Zriadenie stálych medziparlamentných delegácii schvaľuje plénum parlamentu na základe návrhu Konferencie predsedov (predseda EP a lídri politických skupín). Návrh obsahuje pôsobnosť aj počet členov každej delegácie. Politické skupiny a nezaradení poslanci rozhodujú o nomináciách poslancov do jednotlivých delegácií, pričom by mali zaistiť spravodlivé zastúpenie členských štátov, politických názorov a oboch pohlaví. Po voľbách v roku 2019, ustanovil parlament 44 medziparlamentných delegácií a rozhodol o počte ich členov. Slovenskí europoslanci budú členmi a náhradníkmi v osemnástich z týchto delegácií.

Európska únia takýmto spôsobom udržuje spoluprácu na parlamentnej úrovni s regiónmi Ázia a Tichomoria, Kanada a USA, Stredná Ázia, Európa a sever, Latinská Amerika a Karibik, Stredozemie a Blízky východSubsaharská Afrika. Podľa druhu sa medziparlamentné delegácie delia na:

  • Delegácie pri parlamentných zhromaždeniach
  • Spoločné parlamentné výbory
  • Parlamentné výbory pre spoluprácu
  • Iné medziparlamentné delegácie

 

Ďalšie zdroje:

Európsky parlament – Delegácie

Európsky parlament – Delegácie Európskeho parlamentu

Euractiv.sk – Deľba práce a pozícií v Európskom parlamente: Výbory a slovenskí europoslanci