Lobizmom sa označuje ovplyvňovanie zákonodarcov, ministrov a ďalších úradníkov istou záujmovou skupinou smerom k rozhodnutiu v jej prospech. Lobizmus je bežnou praxou na národnej aj európskej úrovni. V roku 2008 schválil Európsky parlament pravidlá pre lobovanie v európskych inštitúciách a EÚ zaviedla verejný register lobistov. V Bruseli pôsobí podľa odhadov 15 až 30 tisíc lobistov, registrovaných ich je približne 11 000.

Podľa kategórie sa lobistické skupiny delia na skupiny zastupujúce obchodné záujmy a firmy, mimovládne organizácie, právnické firmy, think tanky, odborové skupiny, verejné autority a nábožensky zamerané skupiny. Medzi 10 najväčších lobistických skupín na európskej úrovni patria:

  1. European Chemical Industry Council
  2. FTI Consulting Belgium
  3. Fleishman-Hillard
  4. Insurance Europe
  5. Burson Cohn & Wolfe Sprl (formerly Burson-Marsteller Sprl)
  6. EUROCITIES
  7. Google
  8. European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
  9. Interel European Affairs
  10. Microsoft Corporation

Náklady na lobistické aktivity sa podľa finančných možností jednotlivých skupín líšia. Najväčšia skupina (European Chemical Industry Council) disponuje rozpočtom 12 miliónov Eur ročne čo je najvyšší rozpočet zo všetkých skupín. Záujmy európskych firiem zastupuje napr. skupina BusinessEurope so stabilným opakujúcim sa ročným rozpočtom 4 milióny Eur. Jednou z najaktívnejších lobistických skupín je aj Google. Tá ma na konte od roku 2014 viac ako 120 stretnutí v európskych inštitúciách a disponuje štvrtým najväčším rozpočtom v objeme cez 4 milióny Eur. Na druhej strane, neziskové organizácie disponujú menšími rozpočtami. Napr. European Youth Forum má necelé 3 milióny Eur alebo Transparency International necelé 2 milióny Eur.  

Ďalšie zdroje:

Žaloudek, Karel, 1999. Encyklopedie politiky. Libri, s. 238.

Európska komisia – Transparentnosť a EÚ

Európska komisia – EU transparency register

Európsky parlament – Register transparentnosti: Kto môže lobovať v európskych inštitúciách

Európsky parlament – Nový register lobistov v EÚ: občania majú právo na transparentnosť

Euractiv.sk – Lobizmus

Euractiv.sk – EK otvorila register pre lobistov

Euractiv.sk – Prvý podpredseda EK sľubuje povinný register lobistov

LobbyFact.eu – Charts & Graphs