Nemecko je federálna parlamentná republika s predsedom vlády(kancelárom) a hlavou štátu (prezidentom), ktorý plní najmä reprezentatívne úlohy.

Nemecko pozostáva zo 16 spolkových krajín, z ktorých každá má vlastnú ústavu a značnú mieru autonómie, pokiaľ ide o vnútornú organizáciu. Tri z nich sú mestské štáty: Brémy, Berlín a Hamburg. Nemecko je zakladajúcou krajinou EÚ a v procese európskej integrácie bolo jedným z hlavných hráčov. Nemecká ekonomika bola považovaná za motor európskeho hospodárstva. Nemecko je stále najvyšším prispievateľom do spoločného rozpočtu, čo mu spolu s najvyšším počtom obyvateľov v EÚ dáva veľkú váhu v európskej politike. Členskou krajinou eurozóny je od 1. januára 1999. Súčasťou schengenského priestoru je od 26. marca 1995. Úradným jazykom je nemčina a hlavným mestom Berlín.

Nemecko má v Európskom parlamente 96 poslancov. V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia nemeckej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky. Predsedníctvo v Rade EÚ malo Nemecko celkovo už 11 krát. Najbližšie ho čaká ďalšie v druhej polovici roku 2020.

Ďalšie zdroje: