Plévenova iniciatíva je iniciatívou francúzskeho predsedu vlády Reného Plévena z roku 1950. Navrhol v nej založenie spoločnej európskej armády pod francúzskym vedením. Neozbrojené Nemecko sa v období rastúcej sovietskej agresivity stalo pre Európu príliš nebezpečné.

Aj Spojené štáty americké tlačili na kontrolované opätovné vyzbrojenie Nemecka. Malo sa tak stať začlenením Nemecka do NATO. Francúzi sa ale k tomuto americkému návrhu postavili kriticky. Obávali sa straty francúzskeho vplyvu v Európe a odmietali samostatnú nemeckú armádu. Zároveň ale nemohli naďalej brániť vyzbrojovania Nemecka. René Pléven preto vypracoval plán, ktorý mal umožniť kontrolované znovuvyzbrojenie Nemecka bez toho, aby malo vlastnú armádu, posilniť pozíciu Francúzska a oslabiť pozíciu USA v Európe.

Plévenová iniciatíva plánovala založenie Európskej armády. Každá členská krajina mala dať k dispozícii kontingenty, z ktorých sa vytvorí Európska armáda, pričom najväčší kontingent mal byť francúzsky. Celá armáda mala byť pod francúzskym vedením. Tým by Nemecko bolo opätovne vyzbrojené, ale bez vlastnej armády a pozícia Francúzska posilnená. Plévenova iniciatíva je tiež základným kameňom Európskeho obranného spoločenstva, ktoré však v auguste 1954 vo francúzskom parlamente zlyhalo. Dôvodom bolo mocenské postavenie Nemecka v kontingentoch EOS, ktoré mali byť väčšie ako francúzske, pretože Francúzsko bolo príliš vtiahnuté vo vojne v Indočíne.