Poľsko je parlamentná republika s predsedom vlády (premiérom) a hlavou štátu (prezidentom). Základom vládnej štruktúry je rada ministrov. Krajina je rozdelená na 16 vojvodstiev, ktoré do veľkej miery odrážajú historické regióny.

Správna moc sa na regionálnej úrovni delí medzi vládou menovaného vojvodu, volené miestne zhromaždenie (sejm) a predstaviteľa výkonnej moci voleného miestnym zhromaždením. Členskou krajinou EÚ je od 1. mája 2004. Poľsko je najväčšou a najľudnatejšou z 10 nových členských krajín, ktoré pristúpili v máji 2004. Poľsko, ako samostatný štátny útvar, má vyše 1000 ročnú históriu, počas ktorej bolo jednou z najsilnejších krajín Európy. Menou je poľský zlotý (PLN) a Poľsko sa v súčasnosti pripravuje na prijatie Eura. Súčasťou schengenského priestoru je od 21. decembra 2007.

Poľsko má v Európskom parlamente 51 poslancov. V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia poľskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky. Predsedníctvo v Rade EÚ malo Poľsko v druhej polovici roku 2011.

Ďalšie zdroje: