Portugalsko je poloprezidentská republika s predsedom vlády (premiérom) a hlavou štátu (prezidentom), ktorý má právomoc vymenúvať predsedu a ďalších členov vlády. Krajina je administratívne rozdelená na 308 obcí ďalej rozdelených na 3 092 civilných farností.

Z prevádzkového hľadiska sú jedinými právne identifikovateľnými miestnymi správnymi jednotkami obce, civilné farnosti a vláda. Hoci bolo Portugalsko zakladajúcim členom NATO, do európskej integrácie sa mohlo plne zapojiť až po páde diktatúry v 70. rokoch 20. storočia. Prvý pokus o vstup v roku 1962, podmienený postupom Veľkej Británie, s ktorou malo Portugalsko silné obchodné vzťahy, bol spolu so španielskym zamietnutý. Druhý krát požiadalo o vstup v roku 1977. Členskou krajinou EÚ je od 1. januára 1986. Členskou krajinou eurozóny je od 1. januára 1999. Súčasťou schengenského priestoru od 26. marca 1995. Úradným jazykom je portugalčina a hlavným mestom je Lisabon.

Portugalsko má v Európskom parlamente 21 poslancov. V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia portugalskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky. Predsedníctvo v Rade EÚ malo Portugalsko celkovo už 3 krát.

Ďalšie zdroje: