Rakúsko je federálna parlamentná republika s predsedom vlády (kancelárom) a hlavou štátu (prezidentom). Rakúsko pozostáva z 9 spolkových krajín (Bundesländer). Krajinské vlády a federálna vláda majú výkonnú moc.

Federálny parlament pozostáva z dvoch komôr: priamo volenej Národnej rady (Nationalrat) a Spolkovej rady (Bundesrat), ktorú volia regionálne parlamenty. Členskou krajinou EÚ je od 1. januára 1995. Na základe dohody veľmocí, ktoré Rakúsko okupovali v rokoch 1945 – 1955, bolo nezávislé Rakúsko vyhlásené za "trvalo neutrálne". Z tohto dôvodu získalo v rámci EÚ výnimku, a teda si svoju neutralitu zachováva, a to i vzhľadom k Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ. Rakúsko takisto nie je členom NATO. V EÚ získalo ešte výnimky aj v poľnohospodárstve, tranzitnej doprave a politike životného prostredia. Členskou krajinou eurozóny od 1. januára 1999. Súčasťou schengenského priestoru od 1. decembra 1997. Úradný jazyk je nemčina a hlavným mestom Viedeň.

Rakúsko má v Európskom parlamente 18 poslancov. V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia rakúskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky. Predsedníctvo v Rade EÚ malo Rakúsko celkovo už 3 krát.

Ďalšie zdroje: