Slovensko je parlamentná demokratická republika s predsedom vlády (premiérom), ktorý má v rukách väčšinu výkonnej moci, a hlavou štátu (prezidentom), ktorý je síce formálnou hlavou výkonnej moci, no má obmedzené právomoci. Krajina sa delí na 8 krajov, každý je pomenovaný podľa svojho sídla.

Od roku 2002 majú kraje určitý stupeň autonómie. Diplomatické vzťahy medzi ČSFR a ES boli nadviazané už v roku 1989. Od tohto roku bolo podpísaných viacero dohôd, medzi inými asociačná dohoda medzi už samostatnou Slovenskou republikou a ES v roku 1993. Rozhovory o vstupe Slovensko do EÚ sa začali v roku 2000 a skončili v roku 2002, kedy boli uzavreté posledné kapitoly európskej legislatívy. Členskou krajinou EÚ je od 1. mája 2004. Členskou krajinou eurozóny je od 1. januára 2009. Súčasťou schengenského priestoru od 21. decembra 2007. Úradným jazykom je slovenčina a hlavným mestom Bratislava.

Slovensko má v Európskom parlamente 13 poslancov. V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia slovenskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky. Predsedníctvo v Rade EÚ malo Slovensko v druhej polovici roku 2016.

Ďalšie zdroje: