Slovinsko je parlamentná demokratická republika s predsedom vlády (premiérom) a hlavou štátu (prezidentom), ktorý je volený priamo. Vláda má výkonnú a správnu moc. Premiéra a ministrov volí parlament. Slovinsko nemá regióny, delí sa na 212 obcí.

Slovinsko bolo prvou z častí Juhoslávie, ktorá začiatkom 90. rokov vyhlásila samostatnosť. Na rozdiel od iných krajín regiónu sa mu podarilo osamostatniť pomerne pokojne. Keďže sa uchránilo od ničivej vojny, a bolo ekonomicky najvyspelejšou časťou Juhoslávie, stalo sa ako prvé z postjuhoslovanských republík členom EÚ. Členskou krajinou EÚ je od 1. mája 2004. Zdravá ekonomika a verejné financie mu umožnili splniť kritériá pre vstup do eurozóny a prijať euro ako prvej z nových členských krajín. Členskou krajinou eurozóny je od 1. januára 2007. Súčasťou schengenského priestoru od 21. decembra 2007. Úradným jazykom je slovinčina a hlavným mestom Ľubľana.

Slovinsko má v Európskom parlamente 8 poslancov. V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia slovinskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky. Predsedníctvo v Rade EÚ malo Slovinsko v prvej polovici roku 2008.

Ďalšie zdroje: