Španielsko je parlamentná demokracia a konštitučná monarchia s predsedom vlády (premiérom) a hlavou štátu (panovníkom). Orgánom výkonnej moci je rada ministrov, ktorej predsedá premiér. Španielsko je unitárny štát pozostávajúci zo 17 autonómnych spoločenstiev a 2 autonómnych miest s rôznym stupňom autonómie.

Členskou krajinou EÚ je od 1. januára 1986. Členskou krajinou eurozóny je od 1. januára 1999. Súčasťou schengenského priestoru od 26. marca 1995. Úradným jazykom je španielčina a hlavným mestom Madrid.

Španielsko má v Európskom parlamente 54 poslancov. V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia španielskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky. Predsedníctvo v Rade EÚ malo Španielsko celkovo 4 krát.

Ďalšie zdroje: