Spojené kráľovstvo je konštitučná monarchia a parlamentná demokracia s predsedom vlády (premiérom) a hlavou štátu (panovníkom). Spojené kráľovstvo tvoria 4 krajiny: Anglicko, Škótsko, Wales a Severné Írsko. Posledné tri uvedené krajiny majú decentralizované správne orgány s rôznymi právomocami.

Spojené kráľovstvo ma aj rôznu mieru prepojenia s tromi závislými územiami Britskej koruny, ktorými sú Ostrov Man, Guernsey a Jersey. Tieto územia nie sú súčasťou Spojeného kráľovstva, ale britská vláda je zodpovedná za ich obranu a medzinárodné zastúpenie. Krajina má aj 14 zámorských území, ktoré nie sú formálne súčasťou Spojeného kráľovstva ani EÚ (s výnimkou Gibraltáru). Členskou krajinou EÚ je od 1. januára 1973. Menou je libra (GBP) a krajina mala vyjednanú výnimku z povinnosti zaviesť Euro. Nepristúpila ani do schengenského priestoru. Úradným jazykom je angličtina a hlavným mestom Londýn.

Občania Spojeného kráľovstva 23. júna 2016 hlasovali za vystúpenie z Európskej únie. Krajina 29. marca 2017 formálne oznámila Európskej rade svoj úmysel vystúpiť z Európskej únie tým, že aktivovalo článok 50 Lisabonskej zmluvy. Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti. Spojené kráľovstvo má v Európskom parlamente 73 poslancov. V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia vlády Spojeného kráľovstva v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky. Predsedníctvo v Rade EÚ malo Spojené kráľovstvo celkovo 5 krát.

Ďalšie zdroje: