Ďalšou významnou reformou prešla Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) v závese príprav nového finančného rámca pre obdobie 2014 – 2020. Prvýkrát bol do tohto procesu zapojený aj Európsky parlament. Revízia SPP nadviazala na predchádzajúce iniciatívy a sústredila sa na ochranu životného prostredia a rozvoj vidieka. 

Politika sa rozdelila na piliere. Pod prvý pilier spadá spoločná organizácia trhu a priame platby. Mechanizmy priamych podpor sú podmienené presnejším zacielením, aby nepodporovali nárast produkcie, ale jej kvalitu. Pod druhým pilierom je program rozvoja vidieka. Podpora v ňom má slúžiť okrem iného na dosahovanie environmentálnych a klimatických cieľov. Novinou spojenou s ochranou životného prostredia bolo zavedie tzv. greeningu (zazeleňovanie) ako nový prvok SPP, ktorý nepatrí do rámca cross-compliance. Významným míľnikom reformy bolo tiež zrušenie mliečnych a neskôr ďalší kvót. Rozpočet SPP za obdobie 2014 – 2020 je vo väčšinovej miere prerozdeľovaný priamymi platbami (70 %).

Ďalšie zdroje:

Fiala, Petr, Ondřej Krutílek, Markéta Pitrová, 2018. Evropská unie. Centrum pro studium demokracie a kultury, s. 543 – 549.

Európska únia – Poľnohospodárstvo

Európska komisia – Spoločná poľnohospodárska politika

Euractiv.sk – CAP Spoločná poľnohospodárska politika