Taliansko je parlamentná republika s predsedom vlády (premiérom), ktorého vymenúva prezident, a hlavou štátu (prezidentom). Parlament sa skladá z 2 komôr a to poslaneckej snemovne a Senátu Talianskej republiky.

Krajina sa delí na 20 regiónov. Päť z nich má špeciálne autonómne postavenie, vďaka čomu môžu prijímať právne predpisy upravujúce záležitosti na miestnej úrovni. Taliansko je zakladajúcou krajinou EÚ. Je tiež členom skupiny G-8. Do eurozóny vstúpilo už pri jej vzniku v roku 1999. Talianske hospodárstvo a verejné financie však trpia trvalými problémami. Súčasťou schengenského priestoru je od 26. októbra 1997. Pre povojnový vývoj Talianska bolo charakteristické rýchle striedanie nestabilných vlád podľa meniacich sa koalícií početných strán v parlamente. Reformy volebného systému (zavedenie zmiešaného systému) mali politickú situáciu stabilizovať. Veľké rozdiely medzi priemyselným a vyspelým severom a agrárnejším a výrazne chudobnejším juhom sa premietajú aj do politickej oblasti. Časť politických síl v severnom Taliansku žiada vyššiu mieru autonómie, či dokonca úplnú samostatnosť. Úradným jazykom je taliančina a hlavným mestom Rím.

Taliansko má v Európskom parlamente 73 poslancov. V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia talianskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky. Predsedníctvo v Rade EÚ malo Taliansko celkovo už 12 krát.

Ďalšie zdroje: