Ukrajina je unitárny štát vo východnej Európe o rozlohe približne 600 000 km². Je druhou najväčšou krajinou Európy. Nezávislosť získala v roku 1991 po rozpade Sovietskeho zväzu. Štátnym zriadením ide o poloprezidentskú republiku. Vzťah k EÚ definuje Asociačná dohoda o partnerstve a spolupráci z roku 2014. Ukrajina je aj prioritným partnerom európskej susedskej politiky. EÚ je pre Ukrajinu najväčším obchodným partnerom. Menou je hrivna (UAH). Hlavným mestom je Kyjev.

V roku 2004 zmenila politickú tvár Ukrajiny takzvaná „Oranžová revolúcia“, mnohými v EÚ oslavovaná ako symbol zmeny smerovania Ukrajiny na prozápadný kurz. Prezidentské voľby vyhral kandidát opozície Viktor Juščenko. Ďalší politický vývoj však poznamenali početné politické krízy. V roku 2010 vyhral prezidentské voľby proruský kandidát Viktor Janukovyč. Vyjednávanie o asociačnej dohode s EÚ sa dlho nedarili a krajina sa zmietala v demonštráciách a politickej kríze. V roku 2014 sa na Ukrajine uskutočnili prezidentské voľby hlasovaním všetkých občanov. Víťazom sa stal oligarcha Petro Porošenko. Ukrajina uzavrela prvú Dohodu o partnerstve a spolupráci s EÚ v roku 1998. Neskôr ju nahradila Asociačná dohoda v roku 2014. Je hlavným nástrojom pre zbližovanie Ukrajiny a krajín EÚ. Cieľom je vytvoriť lepšiu politickú a ekonomickú spoluprácu medzi krajinami a podporiť rešpekt k spoločným hodnotám. V politike susedských krajín je Ukrajina pre EÚ prioritnou krajinou s výhľadom hlbšej ekonomickej a politickej spolupráce.

Súčasťou asociačnej dohody je aj dohoda o voľnom obchode (Deep and Comprehensive Free Trade Area – DCFTA). Pre Ukrajinou je táto časť zmluvy nástrojom ako modernizovať svoj zahraničný obchod a ekonomický rozvoj tým, že otvára svoj trh a harmonizuje pravidlá, štandardy a regulácie v rôznych sektoroch obchodu. Dohoda tiež vytvára ekonomické príležitosti tak pre Ukrajinu ako aj krajiny EÚ. Prvé výsledky priniesla už začiatkom roku 2017, kedy podľa údajov Eurostatu, výmena tovaru medzi EÚ a Ukrajinou vzrástla o 23 %. Európska únia aktívne podporuje reformné procesy na Ukrajine a vyčlenila na to viac ako 12 miliárd Eur rozdelených do rôznych programov pomoci. EÚ sa snaží podporovať Ukrajinu aj v oblasti podpory rozvoja občianskej spoločnosti a v najviac citlivých oblastiach financuje program humanitárnej pomoci.

Ďalšie zdroje:

Európska únia – Štáty

Európska únia – Ukrajina a EÚ

Asociačná dohoda medzi EÚ a Ukrajinou 2014

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Ukrajinou

Euractiv.sk – Ukrajina