Termín variabilná geometria používajú politológovia a analytici na označenie tzv. diferencovanej, posilnenej, alebo tiež flexibilnej integrácie. V politickom jazyku je prejavom variabilnej geometrie teória posilnenej spolupráce alebo dvojrýchlostnej Európy.

Od podpisu Amsterdamskej dohody majú členské štáty Európskej únie právo vytvárať integrovanejšie skupiny v istých európskych politikách a majú teda možnosť voľby rýchlosti aj rozsahu svojich integračných záväzkov. Ukotvenie diferencovanej či flexibilnej integrácie možno chápať ako prínos pre krajiny, ktoré usilovali o väčšiu integračnú dynamiku. Štáty, ktoré naopak preferujú pomalšiu integráciu, sú zasa chránené pred prípadným poškodením. Jeden z článkov Amsterdamskej zmluvy (čl. 11) dokonca definuje možnosť zataviť postup rýchlejšej skupiny štátov z „dôležitých dôvodov národnej politiky“. Zmluva z Nice otvorila možnosť použitia mechanizmov posilnenej spolupráce v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

  • Najvýraznejším prejavom posilnenej spolupráce sú zasadania ministrov G6 – Veľkej Británie, Francúzska, Talianska, Poľska, Nemecka a Španielska v otázke protiteroristického boja.
  • Podobnú posilnenú kooperáciu praktizujú aj členovia EÚ z južnej časti spoločenstva, kde sú vystavení nelegálnej imigrácii. Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Grécko a Taliansko pracujú pod francúzskym impulzom na vytvorení spoločnej hliadkovej flotily v Stredomorí.
  • Podobnú spoluprácu so spoločným vedením a technickým vybavením pripravujú južné štáty kvôli každoročným požiarom.

Myšlienka dvojrýchlostnej Európy hlása v prepojení na posilnenú spoluprácu rýchle napredovanie tých krajín v politickej integrácii, ktoré o to majú záujem. Opačným prípadom, typickým pred euroskeptické krajiny je teória „Europe à la carte“ teda podľa chuti. Táto prax umožňuje v obmedzenej miere členským štátom vyberať si oblasti, v ktorých majú chuť integrovať sa. Vďaka tejto možnosti nemusia niektoré krajiny povinne zavádzať spoločnú meno Euro.

Ďalšie zdroje:

Tag: Teórie integrácie, Fungovanie EÚ