Vypočutie v Európskom parlamente (tzv. hearing) označuje špeciálne stretnutie jedného alebo viacerých výborov Európskeho parlamentu, alebo konkrétnej frakcie, spravidla otvorené pre ostatných poslancov a verejnosť. Organizujú sa na konkrétnu tému, ktorej sa Európsky parlament alebo skupina poslancov venuje.

Pozývajú sa neho experti v danej oblasti alebo osoby priamo dotknuté nejakým problémom. Výbor môže zorganizovať vypočutie znalcov, ak to považuje za nevyhnutné pre priebeh svojej činnosti v konkrétnej veci. Vypočutia tiež môžu spoločne organizovať dva výbory alebo viacero výborov. Väčšina výborov organizuje pravidelné vypočutia, pretože im umožňujú vypočuť si názory znalcov a viesť diskusie o kľúčových otázkach. Príkladom takého vypočutia je hearing k európskym voľbám, na ktorý boli pozvaní odborníci, zástupcovia Európskej komisie a administratívni pracovníci Parlamentu, ktorí sa venujú komunikačným kampaniam.

Špecifická forma vypočutia (tzv. grilovanie kandidátov) sa organizujú aj pri zostavovaní novej Európskej komisie, kedy dezignovaní komisári tri hodiny odpovedajú na otázky členov vecne príslušných výborov Európskeho parlamentu, predtým než Európsky parlament hlasuje o schvaľovaní Európskej komisie ako celku. Toto vypočutie podstúpil aj Maroš Šefčovič v roku 2014 ako jeden z kandidátov na člena v tom čase sa formujúcej Európskej komisie.

Proces vypočutia jednotlivých kandidátov na členov Európskej komisie obsahujú štyri kroky. Prvá je písomná časť konania. Kandidát musí písomne odpovedať na 5 otázok od poslancov Parlamentu. Nasleduje trojhodinové vypočúvanie kandidáta v príslušných výboroch (vysielané cez internet). Kandidát prednesie otváraciu reč a následne odpovedá na otázky. Potom nasleduje hodnotiace zasadnutie. Zodpovedný výbor musí vypracovať hodnotenie kandidáta do 24 hodín po jeho vypočutí. Výbor môže písomne požiadať o ďalšie informácie. Nakoniec sú jednotlivé výsledky vypočutí postúpené Konferencii predsedov výborov a Konferencii predsedov, ktoré vypracujú návrh uznesenia, o ktorom sa hlasuje na plenárnom zasadnutí. Predseda Komisie zohľadní výsledky vypočutí kandidátov na členov Komisie ako aj konzultácie s parlamentnými politickými skupinami a následne predstaví celé kolégium nominovaných členov Komisie a ich program na plenárnej schôdzi Parlamentu. Nasleduje rozprava, po ktorej poslanci rozhodnú väčšinou odovzdaných hlasov o vymenovaní Komisie ako celku.

Ďalšie zdroje: