Nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu budú 23. – 26. mája 2019. Od roku 1979 sú poslanci Európskeho parlamentu volení v priamych voľbách vo všetkých členských krajinách EÚ.

 

Európsky parlament je tak jedinou inštitúciou EÚ, ktorej zástupcov volia občania v priamych voľbách každých 5 rokov. Europoslanci zastupujú v EÚ viac ako 500 miliónov občanov EÚ.

 

Prerozdeľovanie kresiel určujú zmluvy. Kľúčom je počet obyvateľov každej krajiny, ale pri malých krajinách sa nepostupuje iba podľa čisto matematickej úmernosti. Počet poslancov sa pohybuje od 6 poslancov (Malta, Luxembursko, Cyprus a Estónsko) až po 96 poslancov v prípade Nemecka. Slovensko má v Parlamente aktuálne 13 poslancov. Po voľbách v roku 2019 sa vzhľadom k plánovanému odchodu Veľkej Británie z EÚ počet europoslancov plánuje znížiť z aktuálneho počtu 751 europoslancov na 705. Slovensko by mohlo mať podľa návrhu na prerozdelenie kresiel o jedného europoslanca viac.

 

Pre voľby existujú spoločné pravidlá ako napr. využitie formy pomerného zastúpenia. Niektoré aspekty ich prevedenia sa ale môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Napr. možnosť voľby poštou alebo zo zahraničia. Niektoré krajiny majú regionálne volebné obvody, iné majú len jeden volebný obvod. Pre ľudí, ktorí žijú v inom členskom štáte, platí pravidlo, že môžu voliť len raz a to buď v krajine, z ktorej pochádzajú alebo v ktorej žijú, ale nie v oboch.

 

Vo voľbách kandidujú vnútroštátne politické strany. Väčšina vnútroštátnych politických strán je súčasťou niektorej z celoeurópskych politických skupín. V posledných voľbách v roku 2014, vyhral voľby Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (EĽS). Účasť na voľbách bola 42,61 %. Na Slovensku bola účasť iba 13,05 % čo bola najnižšia zo všetkých členských krajín. Väčšej účasti na Slovensku by v nadchádzajúcich voľbách mohla dopomôcť kampaň tentorazidemvolit.eu, ktorá usiluje o väčšiu informovanosť a priblíženie európskych tém priamo občanom a následne ich motivovať zapojiť sa do volieb svojim hlasom. Medzi témami v nadchádzajúcich voľbách dominuje napr. migrácia, zmena klímy alebo nezamestnanosť mladých ľudí.

 

Praktické infogmácie o voľbách do Európskeho parlamentu 2019

ttimv yes no questionnaire A4 150dpi SK

Príbuzné heslá:

Ďalšie zdroje informácií: