Európsky dvor audítorov sa ako nezávislý externý audítor EÚ stará o záujmy európskych daňových poplatníkov. Nemá zákonné právomoci, ale má za cieľ zlepšiť spravovanie rozpočtu EÚ zo strany Európskej komisie a podáva správy o stave finančných prostriedkov EÚ. Tvoria ho členovia – jeden za každú krajinu EÚ.

Západoeurópska únia (ZEÚ) bol vojenský blok kolektívnej sebaobrany západoeurópskych krajín. Vznikla v roku 1955 transformáciou Bruselskej zmluvy (1948).

Výsledky volieb bývajú oficiálne vyhlásené až po uzavretí všetkých volebných miestností v Európe. Pri posledných voľbách v roku 2019 zatvárali posledné volebné miestnosti v nedeľu 26. mája 2019 v Taliansku o 23.00 hodine. Z volieb vyšiel ako najsilnejší Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) so 179 mandátmi. Účasť vo voľbách bola 50,97 %.

Rusko je federálna republika o rozlohe asi 17 000 000 km². Je najväčším štátom sveta a rozkladá sa na hranici Európy a Ázie. Štátnym zriadením je poloprezidentskou republikou. Na čele krajiny stojí prezident. Výkonná moc patrí prezidentovi a vláde, pričom prevažuje moc prezidenta. Zákonodarná moc sa delí medzi vládu a dvojkomorový parlament (Federálne zhromaždenie a Štátna duma). Európska únia a Rusko sa navzájom uznávajú ako kľúčoví hráči na medzinárodnej scéne a spolupracujú na témach spoločného záujmu. Menou je ruský rubeľ (RUB). Hlavným mestom je Moskva.

Rozpočet EÚ je financovaný z rôznych zdrojov, napríklad z príspevku vo výške určitého percenta hrubého národného dôchodku každého členského štátu. Prostriedky z rozpočtu sa používajú na rôznorodé ciele, ako napríklad zvyšovanie životných štandardov chudobnejších regiónov a zaistenie potravín bezpečných pre zdravie. O výške rozpočtu a jeho použití rozhodujú na návrh Komisie spoločne Rada a Parlament. Za jeho využívanie zodpovedá Komisia. Krajiny EÚ a Komisia spoločne zodpovedajú za takmer 80 % rozpočtu.