Poľsko je parlamentná republika s predsedom vlády (premiérom) a hlavou štátu (prezidentom). Základom vládnej štruktúry je rada ministrov. Krajina je rozdelená na 16 vojvodstiev, ktoré do veľkej miery odrážajú historické regióny.

Konvencie z Lomé sú dohody ustanovujúce rámec pre spoluprácu v oblasti rozvojovej politiky a obchodu medzi krajinami Európskej únie a krajinami Afriky, Karibiku a Tichomorskej oblasti (AKT).

Kolégium je skupina 28 komisárov zo všetkých členských krajín, ktorí riadia Európsku komisiu. Eurokomisáričlenovia Európskej komisie (viď Európska komisia).

Generálne riaditeľstvá (Directorate General – DG) sú administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Štruktúra DG predstavuje pomerne rozsiahlu časť európskej administratívy s tendenciou a perspektívou ďalej sa zväčšovať.

Voľby do Európskeho parlamentu budú na Slovensku najbližšie v sobotu 25. mája 2019 od 7.00 do 22.00 hodiny. Právo voliť majú všetci občania EÚ s trvalým pobytom v SR, ktorí v termíne konania volieb dovŕšili 18 rokov. Voliči na Slovensku musia voliť v príslušnej volebnej miestnosti na základe svojej adresy trvalého pobytu.