Maastrichtská zmluva alebo Zmluva o Európskej únii bola podpísaná v Maastrichte (Holandsko) 7. februára 1992 s platnosťou od 1. novembra 1993. Zmluva zahŕňa tri samostatné oblasti (tzv. piliere): Európske spoločenstvá, spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a spoluprácu vlád EÚ v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí.

Federalizmus predstavuje taký systém vlády, v ktorom je právomoc vykonávať isté kompetencie ústavne rozdelená medzi viaceré správne jednotky.

Decentralizované agentúry zohrávajú v Európskej únii dôležitú úlohu. Pomáhajú zvyšovať konkurencieschopnosť Európy a usilujú o vytvorenie prostredia pre lepší život a prácu. Slúžia záujmom všetkých obyvateľov EÚ.

Slovensko je parlamentná demokratická republika s predsedom vlády (premiérom), ktorý má v rukách väčšinu výkonnej moci, a hlavou štátu (prezidentom), ktorý je síce formálnou hlavou výkonnej moci, no má obmedzené právomoci. Krajina sa delí na 8 krajov, každý je pomenovaný podľa svojho sídla.