Maroš Šefčovič (1966) je slovenský kariérny diplomat a politik, ktorý aktuálne zastáva pozíciu podpredsedu Európskej komisie (2014 – 2019). Na starosti má oblasť Energetickej únie, kde prepája prácu 14 komisárov pre oblasti ako energetika, klimatické zmeny či doprava.

Česko je parlamentná republika s predsedom vlády (premiérom) a hlavou štátu (prezidentom). Krajina vznikla v roku 1993 po rozdelení Československa na Česko a Slovensko.

Rada EÚ (tiež Rada ministrov) združuje ministrov vlád jednotlivých krajín EÚ s cieľom prediskutovať, meniť a prijímať právne predpisy a koordinovať politiky. Ministri majú právomoc zaviazať svoje vlády, aby prijali opatrenia, ktoré dohodli na svojich stretnutiach.

Európsky dozorný úradník pre ochranu osobných údajov (European Data Protection Supervisor, EDPS) zabezpečuje, aby inštitúcie a orgány EÚ dodržiavali práva ľudí na súkromie pri spracovávaní ich osobných údajov. Úrad funguje od roku 2004 so sídlom v Bruseli, Belgicko.

Koncept tzv. prelievania (spill-over alebo spillover) je základom neofunkcionalistickej teórie európskej integrácie. Podľa tejto teórie má integrácia expanzívny charakter. To v praxi znamená, že integrácia v jednej oblasti postupne vedie k integrácii v ďalších a proces integrácie sa tak prehlbuje.